pl/en

Kultura

Od początku swojej działalności pracownia FAAR architekci angażuje się w projekty z zakresu szeroko pojętej kultury
i sztuki. Jednym z naszych celów jest również zarażanie pasją do architektury młodych „projektantów”.

Realizujemy i prowadzimy edukacyjne warsztaty architektoniczne dla dzieci w różnych cyklach tematycznych - dopasowanych do kategorii wiekowej. Współpracujemy z ośrodkami kultury, instytucjami publicznymi oraz osobami indywidualnymi.

Nasze warsztaty to nauka poprzez zabawę – poznawanie piękna architektury, doskonalenie zdolności manualnych oraz poznawanie samego siebie w różnych relacjach przestrzennych.


Jesteśmy częścią programu ADE - Architektura Dla Edukacji przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki NIAUCzym jest edukacja architektoniczna?

Edukacja dotycząca przestrzeni zbudowanej oraz jej relacji ze środowiskiem naturalnym zwana także edukacją przestrzenną lub środowiskową. Celem jej jest budowanie tożsamości z i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, budowanie świadomości na temat kultury materialnej i dziedzictwa architektonicznego regionu i kraju oraz popularyzacja wiedzy o przestrzeni, mieście i architekturze.

Powszechna edukacja przestrzenna to różnego rodzaju działania: kursy, warsztaty, wykłady, programy edukacyjne realizowane zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Ich cechą wspólną jest nie tylko tematyka, ale interdyscyplinarny charakter i łączenie wyzwań praktycznych z wiedzą teoretyczną. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki powołał w 2019 roku zespół specjalistów podejmujących działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej.

Kim jest edukator architektoniczny?

Edukator, który łączy umiejętności dydaktyczne ze specjalistyczną wiedzą związaną z architekturą i urbanistyką. Rolę takiego edukatora może pełnić zarówno odpowiednio przygotowany projektant, humanista, ale i nauczyciel czy muzealnik.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki opracowuje program studiów podyplomowych: Archikultura. Edukator architektoniczny, o którym wkrótce dowiedzieć się będzie można więcej na platformie edukacyjnej. Studia mają na celu profesjonalizację edukacji architektonicznej i wpisują się w jeden z celów, który realizuje ADE.


_

Wśród naszych propozycji znajdują się m.in.:

Cykl Podróże architektoniczne
Na tych warsztatach będziemy "podróżować" przez nasz kraj
i świat w celu poznania najbardziej charakterystycznych dzieł architektonicznych powstałych w ostatnim czasie. Po krótkim wykładzie dotyczącym danego obiektu uczestnicy zbudują makiety wcześniej pokazanego obiektu lub będą mogli zaprojektować własną budowlę. Poprzez warsztaty będziemy poznawać różnorodność świata architektury oraz doskonalić swoje umiejętności manualne.

Do budowania wykorzystywane są najróżniejsze materiały od pianek typu PIR, tekturę falistą czy też materiały z recyklingu (butelki, pudełka kartonowe). Oprócz standardowych narzędzi do obróbki materiałów dzieci mają szansę zapoznać się
z działaniem wyrzynarki i drukarki 3D.

Cykl Elementy miast
Jak zbudować miasto oparte głównie na współzależnościach? Czy to będzie miasto jako mikro organizm czy też mega instalacja? Miasto to złożona struktura. Na tych warsztatach wyodrębnimy elementy, które wydają nam się najistotniejsze
i najbardziej miastotwórcze. Zajmiemy się Ulicą, Placem oraz miejscem zbiorowego zamieszkania czyli Osiedlem.

Na początku odwiedzimy każdą z tych przestrzeni, a następnie dbając o relacje budynków z otoczeniem, poprzez wstępne szkice i rysunki będziemy tworzyć wspólnie makiety. Głównym celem tego cyklu warsztatów oprócz zabawy jest poznanie przez dzieci współzależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami w Mieście, czyli w przestrzeniach publicznych kreowanych dla ludzi oraz ich komfortu.


Więcej relacji tutaj : link


W semestrze 2018/2019 w Wadowickim Centrum Kultury prowadzimy następujące zajęcia w ramach

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 9, wtorek (dwa razy w miesiącu) od godz. 16:00 – 17:15

DOM(EK) NA / W…RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

OPIS :

Na warsztatach zajmiemy się pierwszym marzeniem przestrzennym jakie może pojawić się w głowie młodego projektanta – domkiem na drzewie. Jednak to tylko pozornie prosta rzecz i równocześnie bardzo popularna lokalizacja. Wyobraźnia jednak może podpowiedzieć całkowicie nowe nieznane lokalizacje a forma przyszłego domku może nas wszystkich zaskoczyć. Wciągu całego semestru uczestnik będzie mógł wykonać od 4 – 5 domków w dowolnie wybranych przez siebie lokalizacjach i dla dowolnej osoby lub osobnika ziemskiego lub nieziemskiego. Wszystko zależy od granic wyobraźni.


WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci w wieku 10 – 12 lat, wtorek (dwa razy w miesiącu) od godz. 17:30 – 18:45

MIASTOFORMA– FORMY MIEJSKIEJ INTERWENCJI W WYBRANYCH LOKALIZACJACH.

OD MAŁEJ FORMY DO DUŻEJ FORMY MIEJSKIEJ

OPIS:

Wybierzemy sobie na początku kilka miejsc w Wadowicach w których będziemy starali się zaprojektować brakujący element . Forma tego elementu najpierw zostanie narysowana a później wykonana w modelu. Nie wiemy czy to będzie ławka, ogrodzenie czy fragment drogi lub też inny element nie występujący w miasto formie. W ciągu całego semestru uczestnik będzie mógł wykonać dowolna ilość brakujących elementów w wybranych lokalizacjach.

Prowadzący : Krzysztof Faber / FAAR architekci

Więcej relacji tutaj : linkFAAR 2022