pl/en

Procedury

Współpraca z naszym biurem architektonicznym to pełne wsparcie oraz kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego i projektowego na terenie całego kraju.

Zajmujemy się koordynacją wszystkich niezbędnych procesów administracyjnych. W ramach naszych usług znajduje się m.in.:

- przygotowywanie merytoryczne wniosków, uzgodnień,

- zgłoszenia oraz decyzje o pozwoleniu na budowę,

- projekty technologiczne obiektów gastronomicznych, handlowych i usługowych uwzględniające uzgodnienia higieniczno-sanitarne,

- pozwolenia i ustalenia warunków zabudowy,

- decyzje o warunkach dostaw i przyłączeń mediów,

- analiza wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich interpretacja
w stosunku do planowej inwestycji.

Realizujemy kompleksowe zastępstwa inwestorskie:

- od analizy przedprojektowej oraz studium wykonalności,

- poprzez harmonogram realizacji inwestycji, projekt koncepcyjny i wykonawczy, wybór wykonawców, koordynację prac,

- po kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz oddanie gotowego obiektu do użytku.


Współpracujemy ze sprawdzonymi ekipami budowlanymi, dbamy o jakość naszych realizacji – dopasowujemy wykonawców do każdego rodzaju inwestycji. Wspieramy naszych klientów w realizacjach w tzw. trudnych lokalizacjach.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

FAAR 2022